กิจกรรม

กิจกรรมที่น่าสนใจ

  • ล่องเรือยาง
  • เที่ยวน้ำตกทีลอซู
  • เที่ยวน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร
  • ชมทะเลหมอกที่ดอยหัวหมด
  • ชมถ้ำตะโค๊ะบิ๊
  • เที่ยวโบสถ์ไม้สัก
  • ให้อาหารปลา ณ วังปลาปุง
  • ขับรถไปชมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุงใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก
น้ำตกปิตุ๊โกร หัวใจแห่งขุนเขา

“น้ำตกปิตุ๊โกร หรือ น้ำตกเปรโต๊ะลอซู” ตั้งอยู่บนดอยมะม่วงสามหมื่น ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลมาจากยอดเขามะม่วงสามหมื่น มีความสูงประมาณ 500 เมตร  หากมองในมุมสูงบนยอดดอยมะม่วงสามหมื่นจะสามารถมองเห็นสายน้ำตกที่ไหลลงมาตามหน้าผาเป็นเส้นทางสีขาวทอดยาวมาประจบกันผ่านภูเขาสีเขียวคล้ายกับรูปหัวใจ

น้ำตกทีลอจ่อ

อยู่ในเขตบ้านอุ้มผาง ต.อุ้มผาง หากล่องเรือไปท่าทรายก็จะผ่านตัวน้ำตกเป็นหน้าผาและ สายน้ำเหมือนม่านสายฝนตกตลอดปี มี 2 ชั้นห่างจากที่ว่าการอำเภออุ้มผาง 4 – 5 กม.

น้ำตกทีลอซู

สุดยอดน้ำตกในเอเชีย และใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก ยิ่งยามนี้หน้าผาที่พังทลายต้นไม่ล้มลงทำให้หน้าผา ที่มีสายน้ำไหลลงมาถูกเปิดโล่ง มองได้เต็มตา ยิ่งใหญ่อลังการณ์ยิ่งนัก มีความสูง 200 – 300 เมตร หน้าผากว้างเกือบ 500 เมตร ในฤดูแล้ง สามารถใช้รถยนต์จากอุ้มผางโดยวิ่ง ผ่านบ้านเดลอคี่ น้ำตกทีผาโด้ ห้วยวะซิโก ถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ระยะทางประมาณ 20 กม.และเดินเท้าไปอีกประมาณ 1.8 กม. จะถึงน้ำตก

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ อยู่ในช่วงเส้นทางสายแม่สอด พบพระ อุ้มผาง มีทางแยก ซ้ายที่มาที่กม.16 เข้าไปราว 700 เมตร ก็ถึงตัวน้ำตก มีลักษณะเป็นป่าสนเขา เบญจพรรณ และเต็งรัง มีสัตว์ป่าขนาดเล็กและนกจำนวนมาก มีจุดท่องเที่ยวคือ น้ำตกพาเจริญ มีลักษณะเป็นน้ำตกหินปูนเหมือนทีลอซู สวยงามไม่แพ้กัน น้ำตกป่าหวาย มีป่าหวายโดยรอบ น้ำตกสายรุ้ง ละอองน้ำกระจายจนเกินสายรุ้งสวยงาม บ่อน้ำร้อน 60 องศาเซลเซียส ไปเที่ยวได้ทุกฤดูกาล