การจอง

แบบฟอร์มการจอง

รายละเอียดผู้จอง (ฺBooking Details)

เงื่อนไขการจอง

  • การจองห้องพักทางโทรศัพท์ :  ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 20.00 น.
  • เลขบัญชีสำหรับโอนเงิน :  ทีลอซู ริเวอร์ไซด์(โดยนายปิยะณัฐ) | ธนาคาร  กรุงไทย | ประเภท ออมทรัพย์ | เลขที่บัญชี : 273-0-25544-3
  • การชำระเงินมัดจำ : ชำระเงินเพื่อมัดจำห้องพัก 30% ภายใน 7 วันหลังจากการจอง และส่งเอกสารการชำระเงินมาที่ Line:@theelorsu หรืออีเมล (contact@theelorsuriverside.com ) พร้อมระบุชื่อผู้จองเบอร์โทร และรายชื่อผู้ร่วมเดินทางเพื่อทำประกันอุบัติเหตุ
  • การเลื่อนวันเข้าพัก :อย่างน้อยก่อนเดินทาง 15 วัน หากไม่สามารถเข้าพักได้ และไม่แจ้งล่วงหน้าตามเวลา ที่กำหนด ทางรีสอร์ท ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ