แผนที่&เส้นทาง

การเดินทางจากกรุงเทพ


ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร จนถึงตาก ระยะทางประมาณ 425 กม.

ก่อนถึงตัวเมือง จ.ตาก 7 กม. แยกซ้ายมือสู่เส้นทางหลวง หมายเลข 1090 (แม่สอด-อุ้มผาง) ระยะทาง 164 กม. บนเทือกเขาถนนธงชัย รวมระยะทางทั้งสิ้น จากกรุงเทพฯ-อุ้มผาง 668 กม.

ระยะเวลาเดินทาง จากกรุงเทพฯ-อ.แม่สอด ประมาณ 8-9 ชั่วโมง และระยะเวลาการเดินทางจาก อ. แม่สอด ถึง อ.อุ้มผาง ประมาณ 3-4 ชั่วโมง

ทีลอซู ริเวอร์ไซด์


  • เลขที่ 7 หมู่4 ถนนแม่สอด-อุ้มผาง ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
  • สำนักงานขายโทร 089-832-1455, 089-016-5666
  • English speaking :092-798-1208
  • สำนักงานอุ้มผาง โทร 055-809035
  • แฟกซ์ : 055-809-026
  • Email: contact@theelorsuriverside.com